– UDDRAG AF FOLDER TIL VIRKSOMHEDER – Skærmbillede 2017-09-29 kl. 17.35.33

Film kan vise alt det, der gør jer til noget særligt


De fleste virksomheder har helt styr på, hvem de er og hvad de kan.
Men hvordan bringer man budskabet videre?
Hvordan signalerer man bedst, at man er en professionel og troværdig aktør i sit felt?

Folk skal se og mærke, hvad en virksomhed står for. Det viser man, når man står ansigt til ansigt med folk – og man kan vise det med film.

Den gode film kan gribe folk, vise hvem I er og hvad I vil.
Ord er ikke nok. Vis det.
Documentary.dk og Flemming Helsted har siden 2002 arbejdet med reportage og dokumentar til primært DR 2. Ofte har filmene været suppleret af websites og undervisningsmaterialer.
Ved siden af tv har vi produceret film for private og organisationer.
Følgende er blandt dem, vi har produceret film for eller modtaget filmstøtte fra:


Alfehaven Børnehave – Europa-Kommissionen, DG Agri – Fødevareministeriet – Global Lift Group –
Indenrigsministeriet – FilmFyn – Forskningsministeriet – Sunday Karma – Promilleafgiftsfonden – Fødevarestyrelsen – KNR Kalaallit Nunaata Radioa (Grønland) – Foreningen PLAN-Danmark – Center for Frivilligt Arbejde – Skriveværkstedet – Æbleblomsten Børnehave – Arbejdsmiljørådet –

Kragerup Gods – Universidad Politecnica de Madrid – Øhavsmuseet – Helene Blum & Harald Haugaard – By, Bolig og Landdistriktsministeriet – Realdania – Danish Crown – Ferritslev Friskole – DLR Kredit – Sofia Universitet, Bulgarien – Aarhus Universitet – Søren Christian Sørensens Velgørenhedsfond – Faaborg-Midtfyn Kommune – Danmarks Tekniske Universitet – Lillely Vuggestue og Skovbørnehave – Hjernesagen, livet med hjerneskade – Fællesfonden – Dansk Landbrugsmuseum Gl. Estrup –

Fuglereden Børnehave, Roskilde – Horton-foreningen – Det Hvide Pakhus – Dansk Landbrug – Nuna-fonden for velgørende formål i Grønland – International Community Odense – ALK Albello – Socialministeriet/Velfærdsministeriet – FOA – FSD, Foreningen for Stammere – Odense Kommune – YSR Yamaha Ringsted – Folkekirkens Skoletjeneste – Faaborg Gymnasium – Højteknologifonden

Pasted Graphic 3

CASE: Film til alle niveauer af kommunikationen

Som nyt firma, der sælger glaslifte i hele verden, har Global Lift Group valgt at bruge video offensivt for at slå deres navn fast, bl.a. med en præsentations- og en identitetsfilm.
GLGs lifte udfører mange spektakulære opgaver. Det bliver aktivt udnyttet i gode video-historier til GLGs nyhedsbrev.

Størst var udfordringen med de mange produktvideoer, der præsenterer liftene. De blev gjort personlige og uhøjtidelige ved at lade GLGs danske salgsdirektør præsentere liftene på hans muntre Køge-engelsk midt på gulvet i en af produktionshallerne. Dermed bliver alle ‘pligt-videoerne’ pludselig aktivt identitetsskabende for GLG.

Som den canadiske GLG-direktør David Smith siger: “I like the imperfection of it”.


Skærmbillede 2017-09-29 kl. 17.45.48

VÆRDIFILMEN – virksomhedens ‘DNA’ dokumenteret og formidlet i dybden
Varighed: 7-15 min. Produktion: 6-9 dage. Prisleje: 20.000-60.000 kr.
For store organisationer og værdibaserede virksomheder som fx. private børnehaver er det afgørende vigtigt at man kan se, hvad de står for. Det giver troværdighed og et enestående indblik at lave en film fra hjertekulen, hvor helheden træder i karakter. Seeren
oplever stemning, relationer og værdierne.
Optages over tre dage on location. Interviews og flere A-B-reportageforløb. Den ‘lange’ værdifilm kan også klippes til kortere, tematiske film.
Formøde hos kunde.
EKSEMPLER: Se vores web under ‘virksomhedsfilm’
- Filmen om Børnehaven Alfehaven, 2016 - Danish Crown – CEO-portræt (del af serie på 5 film, anvendt af 2006-16 – ex. på værdifilms lange holdbarhed)

INDSIGTSFILM – nuanceret virksomhedsintroduktion
Varighed: 3-6 min. 3+ produktionsdage. Prisleje: 8.000-25.000 kr. (ofte serie af film).
Præsentation af virksomhed eller organisation og en hovedperson bygget på interview og reportage-optagelser, som i små forløb viser ‘action’ og stemningen på stedet. Filmen viser i ægte forløb hovedfortælleren agere i sine omgivelser.
Formøde hos kunde. Optages på location af VJ over en hel dag eller ved flere besøg af hver nogle timers varighed.
EKSEMPLER: Se vores web under ‘virksomhedsfilm’
- Rest. Det Hvide Pakhus. 2016 - Mikrobørnehaven Æbleblomsten, 2016 - Global Lift Group 2017

TESTIMONIAL
Varighed: ca. 2 min. 2 produktionsdage. Prisleje: 6.000-9.500 kr. (ofte del af serie).
Lille portrætfilm, som præsenterer en central person. Formøde hos kunde eller telefonisk. Optages på location af VJ med ca. tre timer på stedet.
Giver indblik i hovedpersonens mission og glimt af stemningen omkring ham/hende ved hjælp af Interview, og at man ser glimt af omgivelser og hovedpersonens samspil med kolleger.
EKSEMPEL: Se vores web under ‘virksomhedsfilm’
- Portræt af Brad Beach, leder af Drone-afdelingen på SDU, 2015 (engelsk)