Medietid til kommuner og ministerier

Documentary.dk har i sit projekt Den Gode By udviklet en ny samarbejdsform omkring sponsoreret journalistik, hvor alle parter bevarer deres integritet. I Den Gode By lykkes det for første gang at lave et informationsprojekt med en konstruktion, hvor ministerielt og kommunalt støttede film kommunikeres direkte ud gennem regionale medier på lige fod med mediernes egen journalistik. Indslagene redigeres alene ud fra almene journalistiske kriterier.

Modellen har i årtier været anvendt af DRs redaktører, når DRs tvkanaler har givet sendetid til programmer finansieret af fonde og offentlige midler.

Det er Documentary.dk’s mangeårige erfaring fra samarbejdet med DR, vi nu prøver af i et regionalt setup, hvor vi producerer korte indslag og programmer op til en halv time til Fyns Amts Avis og Fyens Stiftstidende, som bringer vores film på web og samtidig følger dem op i med egne historier både på papir og på nettet.    

Projektet finansieres af Boligministeriet og Faaborg-Midtfyn Kommune i fællesskab. Formålet er over et år løbende at at fortælle historier om liv og udviklingstiltag i Faaborgs trængte middelalderby. Ministeriet medfinansierer nybygning og renovering af. bl.a. kulturhus og private boliger i bymidten. Kommunen og ministeriet støtter projektet for at øge kendskabet til aktiviteterne i byen med det mål at øge borgerinddragelsen. 

Fordi Documentary.dk som producent er en neutral isolator mellem publicist og myndigheder, kan kommune og ministerium ramme en snæver målgruppe med fortællinger om en væsentlig samfundsproblematik som ellers ofte drukner i nyhedsstrømmen, mens de fynske dagblade får rådighed over journalistiske tv-indslag af en højere kvalitet end huset selv kan producere i dag. 

SE projektets film på –
PÅ DEN GODE BYS facebookside: Like Faaborg?


Pasted Graphic

OFF PISTE …

Et
år med Den Gode By
13.000 borgere har set med i det
år, Documentary.dk har produceret små film livet i Faaborgs bymidte, for at inddrage borgerne i de mange forandringer og forbedringer, der er på vej.
Nytter det noget?
F
å svaret i denne halvtimes dokumentar om det første år af byfornyelsesprojektet i Faaborg, som begyndte i sommeren 2014. Filmen er bestilt af Boligministeriet som evaluering af 'Den Gode By'.